• Subvencions del 25% fins al 60% del cost de la teva reforma

   

  Vols saber més sobre el programa d'ajuts a la rehabilitació energètica d'edificis (PREE)?

  Imagina una llar més confortable per a la teva família, HolaDomus t’ajuda a fer-ho realitat

  Acompanyament tècnic i administratiu

  T'acompanyem des del principi fins el final de la teva reforma

  Finançament assequible

  Et financem la teva reforma

 • Facilitem i simplifiquem la
  reforma de l’habitatge

  Què és HolaDomus?

  HolaDomus és un programa que acompanya als ciutadans durant el procés de reforma de la seva llar per millorar en comoditat, accessibilitat, salut i despesa energètica.

   

  La renovació dels habitatges pot ser estressant, costosa i complexa, HolaDomus proporciona als propietaris una combinació d’acompanyament tècnic, administratiu i financer personalitzat.

   

   

 • Millora la teva llar amb només 5 passos

  1

  Posa't en contacte amb nosaltres.

  2

  T’ajudem a definir
  la solució que millor
  s’adapta a les teves
  necessitats i desitjos.

  3

  Selecciona entre el
  grup de professionals
  validats.

  4

  Escull la solució
  de finançament
  per la reforma.

  5

  Gaudeix d’un habitatge
  més sostenible
  i confortable.

 • Acompanyament tècnic i administratiu

  • El programa simplifica tota la gestió administrativa.
  • Acompanyament tècnic durant tot el procés de la reforma.
  • Formació i verificació dels professionals que formen part del programa.
  • Transparència i bones pràctiques a través d’una política de protecció al consumidor molt estricte.
  • T’assessorem en matèria de subvencions i bonificacions tributàries.

  Finançament HolaDomus

  • El finançament del programa HolaDomus ha estat dissenyat específicament per a la renovació de la llar.
  • El programa ofereix préstecs personalitzats reemborsables amb quotes mensuals assequibles.
  • Per garantir la qualitat del projecte, els pagaments als contractistes només s’alliberen un cop els nostres experts energètics han verificat el resultat. És així de fàcil.

  Solucions HolaDomus

  Tenim com a objectiu millorar el benestar de les famílies a través d’habitatges més comfortables i sostenibles amb el medi ambient.

   

  Per això promovem l’eficiència energètica d’habitatges a través de projectes adaptats a les necessitats de cada família.

 • 90%

  del nostre temps el passem en espais tancats

  40%

  més de probabilitats de desenvolupar asma tenen les persones que viuen en un habitatge de mala qualitat

  10%

  és l’augment del valor de mercat d’un habitatge eficient

  1000

  euros a l’any és la diferència entre un habitatge eficient i poc eficient

 • Contacta amb nosaltres per demanar més informació.

All Posts
×
×
Informació de Conformitat amb l'article 10 de la LSSI

La titular d'aquesta web és:
Identitat: FUNDACIÓ EUROPACE
NIF: G55353775
Adreça: c/ Bisbe Lorenzana, 15, Baixos 17800 Olot
Tel.: 972279136
Email: info@fundacioeuropace.com
Inscrita en el Registre de Fundacions de Catalunya amb el número 3.158

Condicions d'ús
 L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Propietat intel·lectual i industrial
La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol procediment sense l'autorització expressa de Fundació EuroPACE.

Responsabilitat sobre els continguts
Encara que Fundació EuroPACE actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a Fundació EuroPACE.

Fundació EuroPACE no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en la seva web.

Fundació EuroPACE es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció:
L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals d’Olot (Girona), per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella. L'usuari, en virtut de la seva acceptació renúncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent li pogués correspondre, amb excepció del que disposa la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris en cas que aquesta Llei sigui aplicable.
×
(Actualitzat Març 2021)
 
Fundació EuroPACE es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a les webs www.fundacioeuropace.com i www.holadomus.com i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per Fundació EuroPACE implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. Fundació EuroPACE no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs.


Informació sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

(1) Responsable del tractament
FUNDACIÓ EUROPACE
NIF: G55353775
c/ Bisbe Lorenzana, 15, Baixos 17800 Olot 
Email: info@fundacioeuropace.com

(2) Finalitat del tractament
Oferir i gestionar els nostres serveis d’assessorament per a la reforma i rehabilitació d’edificis per millorar la seva accessibilitat i eficiència energètica.

(3) Legitimació
Consentiment obtingut de l'interessat quan ens sol·licita informació.
Execució del contracte de serveis quan contracta amb nosaltres.

(4) Destinataris
Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

(5) Drets de les persones
Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra adreça.

(6) Termini de conservació de les dades
Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

(7) Reclamació
Els interessats es poden dirigir a l’autoritat de control per presentar la reclamació que consideri oportuna.

(8) Informació addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les "Qüestions sobre privacitat".

 
Qüestions sobre privacitat
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:
 
Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: FUNDACIÓ EUROPACE
NIF: G55353775
Adreça: c/ Bisbe Lorenzana, 15, Baixos 17800 Olot
Tel.: 972279136
Email: info@fundacioeuropace.com
 
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Tractem la informació que se’ns facilita per gestionar els nostres serveis d’assessorament per a la reforma i rehabilitació d’edificis per millorar la seva accessibilitat i eficiència energètica.
En el cas que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web, les tractarem per gestionar la seva consulta.
Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats i serveis. 
 
Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, atès que pot oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals en qualsevol moment, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals, que en el cas documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l'Art. 30 del Codi Comerç, i als efectes fiscals seran 4 anys, d'acord amb els productes 66 a 70 de la Llei General Tributària.
 
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La legitimació per tractar-les es troba en l’execució del contracte de serveis i en els consentiments que ens dóna.
 
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Si ens dona el seu consentiment per enviar-li informació sobre les nostres activitats i serveis, l’informem que els enviaments realitzats per correu electrònic es faran amb el servei MailChimp que proporciona l’empresa The Rocket Science Group, LLC, situada als Estats Units. La transferència internacional de dades a The Rocket Science Group, LLC, està basada en les Clàusules Contractuals Tipus per a processadors aprovades per la Comissió Europea. L'enviament d'informació comercial amb aquesta aplicació ens permet realitzar un seguiment mitjançant balises web (web beacons), per determinar l’atenció que reben les nostres campanyes. Pot obtenir més informació a mailchimp-tracking. 
 
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
Qualsevol interessat té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics que l’afectin o que l’afectin significativament de manera similar.
Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.
 
Com pot exercir els seus drets? 
Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o a l’electrònica. 
 
Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.
 
Quines dades tractem?
Les categories de dades que podem tractar són:
Dades de caràcter identificatiu
Adreces postals o electròniques
Dades subministrades pels interessats als fer-nos una consulta
Dades sobre bens immobles i econòmiques necessàries per gestionar els nostres serveis d’assessorament per a la reforma i rehabilitació d’edificis per millorar la seva accessibilitat i eficiència energètica.
 
Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat. 
 
Utilitzem cookies?
Vegeu la nostra política de cookies. 
L'usuari pot configurar el seu navegador perquè l'avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. 
 
Quines mesures de seguretat apliquem?
Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.
 
Algunes d’aquestes mesures són:
Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
Realització de còpies de seguretat periòdiques.
Control d'accés a les dades.
Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.